องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”ทำเนียบบุคลากร


แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นายสถิตย์ โชติขันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
นายมนตรี เกียรติพันธ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
Snow
สถิติผู้เข้าชม
ออนไลน์ 5
วันนี้ 2
วานนี้ 3
เดือนนี้ 64
เดือนก่อน 142
ปีนี้ 899
ปีก่อน 2,052