องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


รายงานผลการบริการและประเมินการให้บริการจากผู้รับบริการ


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
รายงานผลการบริการและประเมินการให้บริการจากผู้รับบริการเว็บไชต์   14 พ.ค. 64 213
วันที่ : 14 พฤษภาคม 64 View : 619
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :