องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
 ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน   14 พ.ค. 64 5988
วันที่ : 14 พฤษภาคม 64 View : 640
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :