องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ลานกีฬาตำบลหนองทัพไทย 27 มิ.ย. 65 227
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลหนองทัพไทย 27 มิ.ย. 65 230
โครงการสายใยรัก 14 พ.ค. 64 534
โครงการจัดงานลอยกระทง 14 พ.ค. 64 491