องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประชุมสภา ปี 2565 24 ม.ค. 65 400
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 8 ส.ค. 64 460
ประชุมสภา ปี2564 19 มี.ค. 64 785
ประชุมสภา ปี2563 27 ต.ค. 63 648
ประชุมสภา ปี2562 27 ต.ค. 63 594