องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2566 7 ก.ย. 66 27
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 7 ก.ย. 66 24
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 7 ก.ย. 66 24
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 7 ก.ย. 66 26
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2566 28 มิ.ย. 66 209
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้งที่ 1 ปี 2566 28 มิ.ย. 66 188
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 192
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 185
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 203
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 207
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 219
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 180
ประชุมสภา ครั้งแรก ปี 2565 24 ม.ค. 65 710
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 8 ส.ค. 64 594
ประชุมสภา ปี2564 19 มี.ค. 64 1052
ประชุมสภา ปี2563 27 ต.ค. 63 774
ประชุมสภา ปี2562 27 ต.ค. 63 723