องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานงบแสดงผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ2564 24 มิ.ย. 65 226
รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2564 24 มิ.ย. 65 240