องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2565 (รอบ 6 เดือน)


รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (รอบ 6 เดือน) (ตุลาคม 2564 -2565)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 22 เมษายน 65 View : 264
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :