องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2567 10 มิ.ย. 67 29
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2567 14 พ.ค. 67 36
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2567 14 พ.ค. 67 37
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2567 14 มี.ค. 67 108
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2566 9 ม.ค. 67 102
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2566 15 พ.ย. 66 101
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ปี 2566 25 ต.ค. 66 73
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ปี 2566 7 ก.ย. 66 275
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2566 7 ก.ย. 66 145
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2566 7 ก.ย. 66 219
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2566 7 ก.ย. 66 188
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ปี 2566 28 มิ.ย. 66 397
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้งที่ 1 ปี 2566 28 มิ.ย. 66 382
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 413
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 377
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 395
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 412
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 428
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2565 27 มิ.ย. 66 372
ประชุมสภา ครั้งแรก ปี 2565 24 ม.ค. 65 986
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 8 ส.ค. 64 695
ประชุมสภา ปี2564 19 มี.ค. 64 1267
ประชุมสภา ปี2563 27 ต.ค. 63 867
ประชุมสภา ปี2562 27 ต.ค. 63 829