องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”

 

 
 
ติดต่อสอบถามข้อมูล
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย 

137 หมู่ที่ 2 ​ตำบลหนองทัพไทย
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

                                        หมายเลขโทรศัพท์ : 043-565178
                                                  โทรสาร : 043-565178

 
E-mail : saraban_06450610@dla.go.th

ปักหมุดแผนที่

 


​https://goo.gl/maps/A7KhgP2d8TdP6hMT9

 
View : 2154