องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2566 18 ม.ย. 67 21
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในปี พ.ศ. 2567 18 ม.ย. 67 24
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 19 มี.ค. 67 26
รายงานการเงินประจำปี 12 ธ.ค. 66 57
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 20 ก.ค. 66 96
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 20 ก.ค. 66 103
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 20 ก.ค. 66 99
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กพ.66 16 ก.พ. 66 249
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มค. 66 16 ก.พ. 66 239
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธค.65 16 ก.พ. 66 232
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พย.65 16 ก.พ. 66 257
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 16 ก.พ. 66 239
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 15 ก.พ. 66 258
งบแสดงฐานะการเงิน 22 มิ.ย. 65 375
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 22 ม.ย. 65 449
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 22 ม.ย. 65 503
สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง 22 ม.ย. 65 508
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดชื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 22 ม.ย. 65 484
สลิปเงินเดือน 3 ก.ย. 64 1193
รายผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 14 พ.ค. 64 625
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ 14 พ.ค. 64 622
ข้อบัญญัติงบประมาณ 14 พ.ค. 64 659