องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง


สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
​สรุปผลการจัดชื้อจัดจ้าง (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565).7z   22 ม.ย. 65 146
วันที่ : 22 เมษายน 65 View : 508
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :