องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต


แผนป้องกันการทุจริต


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
041 รายงานผลการดำเนินกรป้องกันการทุจริต.rar   21 ม.ย. 65 144
040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกั.rar   21 ม.ย. 65 145
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต-พ.ศ.2561-2565.rar   21 ม.ย. 65 142
029 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2561-2565   21 ม.ย. 65 161
วันที่ : 21 เมษายน 65 View : 539
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :