องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร ตามมาตรฐาน


การเสริมสร้างวัฒนาธรรมองค์กร


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 21 เมษายน 65 View : 493
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :