องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย

วิสัยทัศน์:::บ้านเมืองเป็นถิ่นอยู่ ฟื้นฟูเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี มีวัฒนธรรม นำความผาสุกถ้วนหน้า”
หัวข้อ:: การประเมินความเสี่ยงการทุจริต


การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการดำเนินการเพื่อจัดการบริหารความเสี่ยง


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสิ่่ยงการทุจริต.rar   21 ม.ย. 65 130
036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต.rar   21 ม.ย. 65 129
วันที่ : 21 เมษายน 65 View : 488
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :